Sigurd Reksnes frå Eid vart i helga vald til ny fylkesleiar iSenterpartiet. Han tok over etter Karen Marie Hjelmeseter (Sogndal)som hadde sagt frå seg attval.

Sigurd Reksnes var før årsmøte 1.nestleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og han er gruppeleiarfor Senterpartiet på fylkestinget. Kjetil Høgseth Felde frå Fjalervart vald som ny 1. nestleiar og Karoline A. Bjerkeset frå Gloppenvart vald som ny 2. nestleiar. Alle val var samrøystes, opplyser Senterpartiet i ei pressemelding.

Av lokale politikarar sit Jofrid Rye Hestenes i fylkesstyret, som representant for Senterkvinnene.