Medan Johannes tenker på dei to bomskota kan eg fokusere på fredagstacoen

foto