Ser føre seg næringsareal, hyttefelt og veg mellom Langeset og Vinsrygg