Kommunen med millionløyving til Nasjonalparksenteret