Hotell med enormt overskot: – Vi trudde knapt våre eigne auge

foto