Flykta frå heimen i krigsherja Lutsk: Nataliia og familien fekk ny heim i Olden

foto