Hornindal: Stor glede over igjen å få feire, men med stor omtanke for dei som er råka av krig