Pengar å hente om kommunen vil lage plan for naturmangfald