Sylwia vil gjerne ha meir sol, mindre regn, og litt lågare bustadprisar