– Det kan vere vanskeleg å nå fram på Stortinget

foto