Høgt besøkstrykk kan gå utover trivselen til fastbuande

foto