Bygde opp bilforretninga då han selde seg ut av sport

foto