Meiner det ikkje finst godkjende parkeringsplassar i Stryn kommune