– For mange faglærde blir brukt til ikkje-pasientretta oppgåver