– Borna vert skjerma frå alt som er vanskeleg og taklar ikkje motgang