Veteranar møtes til jakt og kameratskap i Markane

foto