Slik ser dei føre seg utbygginga av Tonningskamben