NHO meiner hyttekommunar må få meir statlege kroner