Får etterbetalt 9.400 kroner for eit areal seldt i år 2000