I første omgang er det snakk om fjerning av platekvelv for å kunne reinske/sikre bak desse. Strakstiltaka som er nødvendige for å kunne oppretthalde trafikken i påvente av permanent tunnelløysing på Strynefjellet, vil medføre ein del stenging komande haust og vinter. Omfanget vert tema på eit møte på Grotli 1. juli, der representantar frå Skjåk og Stryn kommunar, transportfirma, busselskap, turistnæring og andre blir bedne om å kome med innspel.

Les meir i papirutgåva