I morgontimane onsdag hadde politiet fartskontroll i 80-sona på riksveg 15 vest for Stryn sentrum. To bilførarar var så tunge på gasspedalen at dei blei fråtekne førarkorta. Den eine køyrde i 135 km/t, den andre vart målt til 117 km/t. Fartssyndarane var to menn - ein i 30-åra og ein i slutten av tenåra.

I promillekontroll i same området vart 130 bilførarar kontrollerte. Alle bles grønt.

Ein bilførar fekk forenkla førelegg for manglande sikring av barn i bilen.