Ung bilførar anmeldt etter å ha mista kontrollen

foto