Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen har laga ei skisse som viser korleis trafikken på cruisekaia kan gjennomførast når bussoppstillingsplassen vert snevra inn på grunn av fare for utrasing.

- Her kan det lagast ny innkøyrsle, seier Ketil F. Hansen. Foto: Harald Vartdal

I innspelet sendt til Stryn kommune og Nordfjord Havn, fremjar dei fylgjande forslag til løysing:

x Flytt innkøyring så langt nordover som mogeleg å få til, slik at ein får så god oppstillingskapasitet som mogeleg.

xSet opp blomsterkasser og merk opp 3 meters sikkerheitssone som gangfelt/mylder/venteomrdåe for turistar

x. Endre oppmerking for bussane til å gå parallelt med kaiftront og fylkesveg 60.

x Sikre fronten på terminalområdet.

Ved å fylle ut nordre enden vil en få utvida kaiområdet. Foto: Harald Vartdal