Coop Extra i Stryn opnar dørene i februar. Det nye storbygget i Setrevegen 2 skal også huse apotek, helsesenter, omsorgsbustader og leilegheiter, som er venta ferdige utover våren.

– Vi er i rute og vel så det, seier prosjektleiar Dina Yri i HS Bygg om framdrifta.

Om lag 30 personar er i sving kvar dag for å få det ferdig til opning.

Både innvending og utvendig tek den nye bygningen i Setrevegen 2 stadig form. Prosjektleiar Dina Yri i HS Bygg fortel at framdrifta er i rute og vel så det. Dermed kan den nye Coop Extra ønskje kundane velkomne allereie i midten av februar.

Fjordingen fekk ei lita omvising i det tre etasjar høge bygget, som dette året har reist seg i Stryn sentrum.

8.000 kvadratmeter

– Heilt i botnen av bygget har vi ei 65 centimeters betongplate, som gjer at bygget flyt på leira under, forklarar Yri. Over betongfundamentet er kjellaretasjen med parkeringsanlegg, som vil vere klargjort til opning i februar.

I første etasje, der Coop Extra og Vitus Apotek skal inn, byrjar det og å nærme seg og arbeidarane er i gong med å ordne lysanlegget i taket. Butikklokalet vert nesten 1.500 kvadratmeter stort.

Heile bygningen har ein grunnflate på 2.000 kvadratmeter, med dei fire etasjane blir det eit total areal på 8.000 kvadrat.

I andre etasje av bygget byrjar Stryn sin nye helsestasjon å ta form. Her kan ein sjå konturane av eit stort kontorlandskap, med store vindauge og mykje dagslys.

– Her oppe har vi kome lengst i bygginga, forklarar Yri medan ho viser oss den øvste etasjen der dei ni omsorgsbustadane til Stryn kommune snart skal stå klare. Desse har alle inngang frå eit større fellesområde. I tillegg kjem det fem leilegheiter til sals i same etasje.

Konsept i vekst

– I slutten av februar vil næringsdelen i første etasje opne, og vi håpar at helsestasjonen og omsorgsbustadene vil vere innflyttingsklare i løpet av mars. Då har Stryn noko å glede seg til, seier Arild Meisterplass. Han er dagleg leiar i Coop Vest Eigedom, som er medeigar i bygget, saman med HS Eigedom og Per Eilert Ommedal.

– Vi håpar at Stryn vil ta godt imot Coop Extra. Dette er eit butikkonsept som er i vekst i Norge og som eg kan love er svært bra, seier Meisterplass.