Statsforvaltaren set ned foten for utfylling i sjø