400 turnarar har vore utan eitt av dei mest populære tilboda til idrettslaget i snart eit heilt år

foto