- Det er kaotisk, og at det bør gjerast tiltak er alle einige i, og det jobbar kommunen med. Det er strenge krav til dirigering av trafikk, og då må ein eventuelt leige inn personar som er sertifiserte til det. Det bør komme tiltak for å gjere kryssinga sikrare, seier politibetjent Eirik Krossen ved Stryn og Hornindal lensmannskontor.

Les meir om ulykka her

Sjåføren kan ikkje lastast for ulukka, meiner Krossen, og understrekar også at påkøyrselen skjedde fleire meter frå sjølve fotgjengarfeltet.