Nye retninglinjer for tilskot turløyper og skianlegg

foto