Denne brua kan stogge flaumsikringsprosjekt til 100 mill. kroner