- Det raraste eg har gjort som skomakar? Bytte vindauge i ein traktor!

foto