350 dekar sett av til bustadbygging ved sentrum

foto