– Det er sosialt å arbeide med andre for å nå eit mål