Laurdag er det venta betydeleg skredfare (oransje farenivå) i region Indre Fjordane.

Skredfaren aukar, og søndag er det venta stor skredfare, raudt nivå.

– Ferdsel i skredterreng er ikkje anbefalt. Skred kan treffe skredutsette vegar og bygg, melder varsom.no.