I Norge er det fem raude dagar som alltid kjem på same dag i veka og «garanterer» fri for mange arbeidstakarar, skriv Ringerikes Blad.

Desse er skjærtorsdag (alltid torsdag), langfredag (alltid fredag), Kristi himmelfartsdag (alltid torsdag), 2. påskedag og 2. pinsedag (begge alltid måndag).

Utanom desse, er det fem faste, men mindre føreseielege offentlege heilagdagar og høgtidsdagar. I 2023 hamnar fire av fem i din favør:

Kor mange ekstra fridagar ein får, varierer frå år til år. I 2022 var det berre to av fem potensielle dagar som kom på ein kvardag. Førre gong alle fem dagane var på ein vanleg vekedag var i 2019.

(©NPK)