Norsk produkt skal gjere det lettare å ta akuttmedisin mot hjarteinfarkt

foto