Det skriv NRK.

353 førelegg frå januar til april i år, er ein auke på 90 frå same periode i 2022. Dagleg leiar Stig Eid Sandstad i organisasjonen Ung i Trafikken trur det kan vere fleire årsaker til utviklinga.

– Det kan vere både positivt og negativt at fleire bilførarar blir tekne, seier han til NRK.

Tala på landsbasis viser at ulovleg mobilbruk nesten er halvert frå same periode i fjor.

(©NPK)