Justeringar måtte til - endeleg fekk Ester kome om bord