66 millionar kroner har gitt 8,5 km tryggare veg

foto