– Storelva er eit vendepunkt når det gjeld flaumsikring

foto