– Ingenting i vegen for å selge denne bustaden

foto