Kommunane betalte nesten 400 millionar i bøter til sjukehusa