Bønder, beredskap og velferdsordningar: Kva gjer bonden ved sjukdom?

foto