Svikt i kontroll av senger førte til alvorleg pasientskade - pasienten døydde kort tid etter

foto