Delprosjektet Holen - Ugla på strekninga Olden - Innvik er på plass i budsjettframlegget som blir lagt fram for finansutvalet i Sogn og Fjordane komande onsdag. Fylkesrådmannen har i tråd med tilleggsnotatet frå siste møte i finansutvalet 28. september, innarbeidd delprosjektet Holen - Ugla i investeringsbudsjettet for fylkesvegar.

Det vert løyvd midlar til neste delprosjekt Olden - Innvik med gjennomføring 2012 - 2013, heiter det i punkt ein i framlegget.

Les meir i papirutgåva.

Her skal vegen inn i tunnel bak Svarthola. Foto: Inge Fænn