Fødselstala gjekk opp i både Stryn og Hornindal i 2015 etter ein nedgang året før.

I 2015 var det 82 fødde i Stryn kommune. Dette er ein auke på 13 frå 2014.

Også i Hornindal var det auke i fødselstala. 10 nye honndøler såg dagens lys i 2015, mot 8 året før.

Fødeslstal Stryn:

2015: 82 fødde

2014: 69 fødde

2013: 75 fødde

2012: 78 fødde

2011: 80 fødde

2010:79 fødde

Fødselstal Hornindal:

2015: 10 fødde

2014: 8 fødde

2013: 12 fødde

2012: 15 fødde

2011: 14 fødde

2010: 13fødde