Etter fleire hjortepåkøyrsler i desember og januar, har det vore stille ei stund. Men fleire melder om hjorteobservasjonar, og det er snart på tide å vere ekstra på vakt i høve til hjort i vegbana.

- Det er ei stille tid no i høvehjortetrekk, men i løpet av april kjem beitetrekket til innmark ivinterbeiteområda, seier miljøvernleiar Odd Rønningen i Stryn kommune, som har hand om hjorteforvaltninga i Stryn og Hornindal.

Han nemner desse strekningane der ein skal vere spesielt merksame i år:

- Strekninga frå Ytreeide til og med gamle bossplassen i Strynedalenpå rv 15. Her er det veldig stor konsentrasjon av dyr no. I tilleggmå ein rekne med mange dyr i og ved vegbana i Olden, frå Brynestadopp til Laukifossen. Det kan også verte ein del dyr i vegbana pårv15 i Hjelledalen, frå tunnelopningen til Grov, seier Rønningen, som legg til at rv 15Svarstad-Bergsida ser ut til å verte mindre kollisjonsutsatt ennnormalt på grunn av færre dyr på vinterbeite.

- Fyrste dagane i maimånad kjem trekket mellom vinterbeite og sommarbeite. Då vil mangedyr krysse rv 15 mellom Langesethøgda og Hornindal grense.

- Mestutsett strekning har vore i sørenden av Langesetvatnet, seier Rønningen.

Informasjon om kvar og når det er stor fare for kollisjon med hjortligg på nettsida Hjorteviltregisteret.no under fana «sefallvilthendelser i kart».