Nærmar seg kraftproduksjon, fire år etter at flaumen øydela alt

foto