Søndag klokka 09 gjekk eit tjuetals morgonfriske undomar inn i butikken til Bunnpris Stryn for å hjelpe til med vareteljing.

- Aldersbestemte klassar si deltaking i vareteljinga er noko som ligg inne i  sponsoravtalen med Stryn Fotball, fortel disponent Bjørg Egge til Fjordingen.

- Kor mykje pengar er det snakk om?

- Bunnpris Stryn sitt sponsorbidrag til Stryn Fotball er på 35.000 kroner. I tillegg sponsar vi Flo Aktiv, fortel Bjørg Egge.

- Ungdomane gjer ein god jobb under vareteljinga?

- Ja, det har fungert veldig godt tidlegare år. På denne måten får vi hjelp til vareteljing og dei pengar til sin fotballaktivitet. Med andre ord vinn-vinn, slår Bjørg Egge fast.

Frå søndag morgon var det fullt køyr med å registere alle varene til Bunnpris Stryn. Foto: Harald Vartadl