15 millionar kroner til prosjekt for nytt fruktpakkeri