Framleis litt som står att av gatenamn og adresser

foto